Sukces potwierdzający jakość
PL EN RU

Zacieraczki EKOline

W trosce o naszą planetę i nas samych uruchomiliśmy produkcję zacieraczek serii EKOline. Zacieraczki z tej linii są wyposażone w silniki z katalizatorami spalin, dzięki którym znacząco spada emisja spalin do środowiska naturalnego.

Poniżej zamieszczamy wykres, na którym szczegółowo zobrazowana jest emisja szkodliwych dla środowiska i człowieka substancji takich jak tlenki węgla CO, tlenki azotu NOx, pyły zawieszone HC.

Szanowni klienci, stosując polecane przez nas katalizatory wykażecie się nie tylko troską o środowisko naturalne ale również szeroko rozumianą odpowiedzialnością wobec obecnych jak i przyszłych pokoleń.

Wykaz maszyn, które mogą być wyposażone w katalizatory :

  • Zacieraczka K-446 B/BS
  • Zacieraczka K-436 B/BS
  • Zacieraczka K-750 B
  • Zacieraczka K-750 R4
  • Zacieraczka K-600 R4/R6
  • Zacieraczka K-600 B
  • Zacieraczka K-600 BT