Sukces potwierdzający jakość
PL EN RU

Klauzula informacyjna dla klientów

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
KREBER Maszyny Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okrężnej 22, 87-200 Wąbrzeźno oraz jej oddział w południowej Polsce w Malichowie przy ul. Chłopskiej 8A, 46-380 Dobrodzień.

Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu:

 • wykonania czynności związanych z realizacją umowy
 • przedstawienia oferty handlowej
 • prawnie wynikającego obowiązku przestrzegania przepisów podatkowych, przepisów dotyczących rachunkowości itp.
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń
 • prowadzenia procesów reklamacyjnych

Dane osobowe są przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych. Maksymalny okres przechowywania wynosi 10 lat od realizacji umowy.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane do:
a - podmiotów współpracującym z nami w zakresie świadczenia naszych usług (np. firmy kurierskie, dostawcy usług IT, kancelarii prawnych itp.),
b - organów administracji państwowej, w odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji, jeżeli ujawnienie jest zgodne lub wymagane przez obowiązujące prawo, regulację, proces prawny lub wniosek rządowy.

Zapewniamy, że KREBER Maszyny Budowlane Sp. z o.o. przestrzega politykę bezpieczeństwa danych osobowych. Jednocześnie chcielibyśmy Państwa zapewnić, że nie zbieramy i nie przetwarzamy innych danych, które nie są konieczne do realizacji umowy oraz nie przekazujemy danych żadnym firmom zewnętrznym na ich własny użytek.

Posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Administrator zastrzega prawo do odmowy usunięcia danych wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizację umowy lub wypełnienia obowiązków, które wynikają z przepisów prawa.

Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. i pozostanie w mocy z zastrzeżeniem możliwości dokonywania zmian w jej postanowieniach w przyszłości. Zaktualizowana Polityka Prywatności będzie wchodzić w życie z dniem jej opublikowania przez KREBER Maszyny Budowlane Sp. z o.o.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki Prywatności i przetwarzanych danych prosimy o kontakt na adres e-mail: kreber@kreber.pl